பெரம்பலூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களில் 60 கிராமங்களில் நந்தனார் செவ்ரஷ்ரம அறக்கட்டளை  இலவச மாலை வகுப்புகள் நடத்துகிறது. இந்த வகுப்புகள் மாலையில் ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தப்படுகின்றன.

தற்போது, தலித் பகுதிகளிலுள்ள பள்ளிகள் மோசமான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் குறைந்த கற்பித்தல் தரநிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. பள்ளிக்கூடம் செல்லாதோரின் விகிதம் ஆபத்தானது. "கல்விக்கான உரிமை" குறைந்த மட்டத்தில் அடிப்படை உரிமைகள் தீர்க்கப்படவில்லை. அடிப்படை கல்வி, அடிப்படை மட்டத்தில், குறிப்பாக அரசு பள்ளிகளில், தரமான கல்வி வழங்கப்பவில்லை . தங்கள் வீட்டில் / வட்டாரத்தில் விரோதமான சூழல் - மின்சாரம் பற்றா குறை , டிவி-பார்க்கும் பழக்கமும் கிராமப்புற மாணவர்களை அச்சுறுத்துகிறது.

NST, எல்லா குழந்தைகளையும் சரியான வயதில் பள்ளிகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு கல்வியூட்டுவதன் மூலம் அவர்களுக்கு கல்வியைத் தொடர உதவுகிறது. இலவச மாலை பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் ஆலோசனை வழங்குவதன் மூலம் கல்வித் தரத்தின் குறைபாடுகளை ஈடுசெய்ய NST உறுதிபூண்டிருக்கிறது. குழந்தைகள் உள்ளூர் ஆசிரியர்களால் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

© 2023 by  Emilia Carter. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now